Actievoorwaarden Valentijnsdag actie | GASSAN Diamonds
ContactMijnGASSAN MembershipInloggen

Algemene voorwaarden Winactie GASSAN Schiphol B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de promotionele kansspelen “Raad en winactie” van GASSAN Schiphol B.V., hierna te noemen “de winactie”. Door deelname aan de desbetreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Spelvoorwaarden en Algemene voorwaarden.

Bezoekers van de Privium Lounge te Schiphol, kunnen raden hoeveel zirconia kristallen er in de door GASSAN Schiphol gepresenteerde champagne glas bevinden. De door de deelnemer gekozen antwoord kan worden ingevoerd door een aangewezen applicatie en/of formulier. Deelnemers met de juiste hoeveelheid geraden diamanten maken kans op de prijs.

De prijs bestaat uit een GASSAN 121® diamant ter waarde van €510,- . De waarde is door GASSAN Schiphol B.V. vastgesteld en gebaseerd op respectievelijk betreft de adviesverkoopprijs inclusief BTW van een soortgelijke diamant.

Medewerkers van GASSAN Diamonds B.V. en/of GASSAN Schiphol B.V. en externe partijen waarmee GASSAN Diamonds en/of GASSAN Schiphol B.V. samenwerkt zijn uitgesloten van deelname. Voorts zijn uitgesloten van deelnam aan deze winactie “alle Privium medewerkers”.


Artikel 1 – Looptijd van de Winactie

  1. 1 De winactie is geldig van 7 februari 2024 tot en met 14 februari 2024, hierna te noemen “de Actieperiode”.


Artikel 2 – Deelname aan de Winactie

  1. Deelname aan de Winactie staat open voor eenieder die voldoet aan de gestelde voorwaarden.
  2. Deelname aan de Winactie vindt plaats wanneer de deelnemer zijn/haar gegevens invoert op de door GASSAN Schiphol B.V. aangewezen applicatie en/of formulier.
  3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte informatie bij deelname aan de Winactie.
  4. GASSAN Schiphol B.V. vraagt voor deelname aan de Winactie geen vergoeding of dergelijke op het afgeven van persoonsgegevens (zie Artikel 3 – Persoonsgegevens).
  5. Deelname staat open voor reizigers met een Privium, Privium Plus en/of Amex lidmaatschap en 18 jaar of ouder is.
  6. Elke deelnemer mag slechts éénmaal deelnemen aan de Winactie.
  7. GASSAN Schiphol B.V. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening zijn dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemer zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Winactie of het verloop van de Winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
  8. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.


Artikel 3 – Persoonsgegevens

  1. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. GASSAN Schiphol B.V. mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacy beleid).
  2. De opgegeven persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.
  3. De deelnemer dient, indien hier door GASSAN Schiphol B.V. naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.
  4. De door GASSAN opgevraagde gegevens worden binnen één week na bekendmaking van de prijs, permanent verwijderd.


Artikel 4 – Inzendingen

  1. De deelnemer draagt er zorg voor en staat er voor in dat de Inzending voldoet aan deze Voorwaarden. Inzendingen die niet voldoen aan de Voorwaarden kunnen door GASSAN Schiphol B.V., naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen uitgesloten worden van deelname aan de winactie. Dit geldt onder meer voor te late Inzendingen.
  2. Indien GASSAN Schiphol fraude of beïnvloeding van de winactie vermoedt, kan zij een Inzending en/of deelnemer uitsluiten van deelname aan de winactie.
  3. GASSAN Schiphol B.V. is nimmer aansprakelijk voor door de deelnemer zelf verkeerd opgegeven gegevens. GASSAN Schiphol B.V. is voorts nimmer aansprakelijk voor storingen in computers, applicaties, netwerken, randapparatuur, elektronische apparaten en/of aanverwanten die tot verstoorde of mislukte deelname en/of Inzendingen hebben geleid.


Artikel 5 – Trekking van de Winactie

  1. De Winactie telt één deelnemer.
  2. De winnaar van de actie moet een correct antwoord hebben gegeven op de vraag van de Winactie.
  3. Mocht er tijdens de Winactie geen correct antwoord worden gegeven, dan kan GASSAN Schiphol B.V. de actie stop zetten zonder enig winnaar of een winnaar aanstellen met het meest dichtstbijzijnd antwoord.
  4. GASSAN Schiphol B.V. of Privium zal de winnaar informeren voor 17 februari 2024.
  5. Als de winnaar van de Winactie na kennisgeving van de prijs geen contact opneemt binnen 72 uur, is GASSAN Schiphol B.V. genoodzaakt een nieuwe winnaar aan te stellen.
  6. De winnaar van de Winactie wordt per email toegekend door GASSAN Schiphol B.V.

Artikel 6 – Inwisselbaarheid van de Prijs

  1. De prijs die via de Winactie wordt toegekend, is niet inwisselbaar voor geld, cadeaubonnen of andere goederen of diensten.

Artikel 7 – de Prijs

  1. De prijs bestaat uit een GASSAN 121® diamant ter waarde van €510,- . De waarde is door GASSAN Schiphol B.V. vastgesteld en gebaseerd op respectievelijk betreft de adviesverkoopprijs inclusief BTW van een soortgelijke diamant.
  2. De prijs wordt uitgereikt ofwel door een medewerker van de Privium Lounge en/of door een medewerker van Gassan Schiphol. Daarbij dient de deelnemer zich uiteraard door middel van zijn paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs te legitimeren.


Artikel 8 – Overige Bepalingen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van Nederland en zullen worden geïnterpreteerd in de overeenstemming met deze wetten.
  2. In gevallen waarin de Winactievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van GASSAN Schiphol B.V.
  3. GASSAN Schiphol B.V. behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden of de winactie op elk gewenst tijdstip te wijzigen, op te schorten of te beëindigen indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 9 – Bijzondere bepalingen

  1. Gassan draagt er zorg voor dat eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden.


Artikel 10 – Klachtenprocedure

  1. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de Winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de Winactie. GASSAN Schiphol B.V. streeft ernaar om binnen drie werkdagen te reageren.


GASSAN Schiphol B.V.

Vertrekpassage 1 – 214

1118 AP Schiphol