Retourneren | GASSAN
ContactMijnGASSAN MembershipInloggen

Retourneren

Webshop orders

Bij de online aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om binnen veertien dagen na ontvangst van de betreffende producten de koop te ontbinden (de bedenktijd) en de producten te retourneren. Indien de aangekochte producten zijn uitgesloten van dit herroepingsrecht, zal GASSAN de consument vooraf daarover informeren.

De consument dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking en de producten alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan GASSAN retourneren, conform de door GASSAN verstrekte instructies.

De kosten van de retourzending van het product komen voor rekening van de consument.

De volledige tekst van de algemene voorwaarden zijn hier te vinden.

U kunt hier uw artikel retourneren.